части от четвъртото измерение

        

Части от книгата „Четвъртото измерение“

Инкубационен период- Закон на вярата

Бог никога не би ти дал нито едно от Своите благословения, без да премине през твоята лична вяра.
Тя се дава от Бог , за да я имаш, защото Библията казва, че Бог е разпределил на всеки от нас известна мярка вяра. Ти имаш вяра независимо дали я чувстваш или не. Можеш да се опиташ да почувстваш вярата си предварително , но важното е когато имаш нужда от нея, тя да е налице. Тя трябва да е в теб за да я използваш така, както използваш ръцете си-когато се нуждаеш от тях, протягаш се напред и си служиш.

Първо, за да можеш да употребиш вярата си ефективно, трябва да си способен да виждаш нещата ясно и обективно .Вярата е осъществяване на нещо пределно ясно, за което си се надявал.
Ако имаш само една смътна идея за някаква цел, тогава ти си много далеч от Този,Който би могъл да отговори на молитвата ти. Трябва целта ти да бъде ясна и определена.

В началото на моето служение бях толкова беден ,че нямах никакви предмети, дори и най-елементарните неща, необходими на първо време. Не бях женен и живеех в една малка стая. Нямах нито маса ,нито стол, нито легло, а се хранех на пода. Изминавах доста километри на ден пеша, за да нося благата вест на изгубените души.
Един ден когато четях Библията , бях просто поразен от Божите обещания. В нея пишеше ,че ако поставя вярата си в Исус , молейки се в името Му, бих могъл да получа всичко. Словото също ме учеше, че аз съм син на Бога, дете на Царя на царете и Господаря на господарите.
Тогава си казах:“Отче, как е възможно едно дете на Царя на царете и на Господаря на господарите да живее без маса, стол и легло и да пътува на ден километри пеша?Поне бих могъл да имам една обикновена маса и един обикновен стол-да има на какво да седя, и велосипед, за да мога по-бързо да се придвижвам при домашните посещения.“ Почувствах,че съгласно Писанието имам право да се моля за тези неща на Господа.
Коленичех и се помолих:“Отче, ето аз Ти се моля, изпрати ми маса, стол и един велосипед.“Повярвах и хвалех Бога.
От този момент зачаках тези неща, за които бях се молил. Мина месец без отговор. После два,три, четири, пет , шест, нищо не се случи. Един дъждовен ден бях безкрайно угнетен, защото нямах нищо за ядене. Уморен и отчаян започнах да се оплаквам:
“Господи, помолих Те да ми доставиш една маса, един стол и един велосипед още преди няколко месеца, но ти нищо от това не си ми дал. Тук, в този бедняшки квартал аз проповядвам Евангелието. Как мога да ги накарам да упражняват вярата си, когато аз лично не съм опитал това?Как мога да ги убедя да се обърнат към вярата си в Господа и да живеят според Словото, а не само с хляб?Отче мой, аз съм напълно отчаян.“
Тогава седнах на пода и започнах да плача. Изведнъж почувствах бодрост и едно успокоение дойде в душата ми. Винаги, когато съм имал такова чувство в себе си и съм усещал Божието присъствие съм знаел, че Бог ми отговаря. Затова аз зачаках. Ето че един тих , нежен глас заговори в душата ми и каза:
„Сине Мой, молитвата ти чух много отдавна.”
Тогава извиках:
„Къде са масата, столът и велосипедът?”
Духът отговори:
”Ето това е трудността за теб и за всички Божи деца...Те ме молят и искат много неща , но тяхната молба е неясна и аз не мога да им отговоря. Не знаеш ли ,че при Мен има много маси, столове и велосипеди ? Ти ме молиш за тези неща, но никога не си конкретизирал какви да бъдат те.”
Тогава казах:
”Господи, истина ли е че искаш да Ти се моля съвсем определено?“
В отговор Той ми посочи Посланието към евреите 11 глава: „Вярата е осъществяване на неща, ясно определени, за които сме се надявали.”
Тогава казах:
„Отче съжалявам, направих голяма грешка. Досега неправилно съм те разбирал. Ето, отричам се от всичките си минали молитви. Ще започна отново.“
След това дадох на Бога размерите на масата и казах тя да бъде от филипински махагон. Исках много хубав стол, направен от желязна рамка, с колела на краката си, за да мога, седейки на него, да се предвиждам накъдето си искам.
Стигнах до велосипеда и помислих малко повече относно материала и изработката, защото имаше толкова много марки-корейски, японски, немски и други. Исках да имам здрав и устойчив велосипед и такива бяха американските .Казах на Бога:“Отче ,искам да имам велосипед със скоростен механизъм, така че да мога да регулирам скоростта.“
Аз изредих изискванията си с такива подробности, че Бог не би могъл да направи „грешка“ при доставката. Така почувствах, че вярата нахлу в сърцето ми и отново се зарадвах в Господа. Тази нощ спах като бебе.
На следващата сутрин в 4.30 ч. се събудих, за да се подготвя за сутрешното молитвено събрание. Изведнъж констатирах, че сърцето ми беше празно. Предната вечер имах всичката вяра на целия свят,но докато съм спал тя станала лека и крилата и ме напуснала. Нищо вече не чувствах в сърцето си. Извиках:“Отче, това е ужасно!Едно нещо е да добиеш вяра, а съвсем друго е да я задържиш, докато получиш отговор.“
Това е основната грешка на всеки вярващ. Онази сутрин, докато четях Библията, търсейки стихове за този случай, изведнъж пред очите ми попадна Римляни 4-17-“Бог съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува.“
Моето сърце се хвана за тези стихове и почувствах, че нещо започна да влиза в мен. Казах си:“Бих могъл и аз да назова тези неща, които не съществуват, така, като че ли вече ги имам.“
Бях получил отговор на въпроса как може човек да задържи вярата си.
Изтичах до шатъра, където хората бяха започнали да се молят и след няколко песни трябваше да проповядвам. Говорех върху горния пасаж, след което казах:
„Драги слушатели, чрез Божието благословение аз имам маса, направена от филипински махагон,чудесен стол с желязна рамка и колелца на краката и един велосипед със скоростно устройство, произведен в САЩ. Слава на Бога! Аз имам всичките тези неща!“
Хората ахнаха, защото знаеха, че съм абсолютен бедняк. Не можеха да повярват ,че тези неща са мое притежание. Аз наистина хвалех Бога , точно както Божието Слово ме съветваше.
След службата , когато излязох,трима младежи ме последваха и казаха:“Пасторе, искаме да видим тези неща.“Аз тръгнах назад изплашен, защото не можех да им покажа нещата.
Тогава Господ ми помогна с една мисъл. Аз им казах да дойдат в стаята ми и да видят. Те дойдоха и се заоглеждаха. Тогава им казах:“Не се оглеждайте. Предметите ще ви покажа по-късно.“
Посочих с пръст г-н Парк, който сега е пастор в една от най-големите църкви в Корея, и казах:
“Ще ти задам няколко въпроса. Ако ми отговориш, ще ти покажа нещата:Колко време ти беше в утробата на майка си, преди да се родиш на този свят?
Той се почеса по врата и каза:
„Около девет месеца.“
Тогава го запитах отново:“Какво прави там през тези девет месеца?“
„Израствах.“
„Но никой не те е видял.“
„Да, защото бях вътре в майка си.“
„Но ти си бил точно толкова бебе, колкото и след появата ти на света, нали?...Ти ми даде много точен отговор. Последната вечер коленичих и се помолих на Господа за масата, стола и велосипеда и чрез силата на Святия Дух те бяха заченати в мен. Все едно че се изграждат в моята вътрешност. Но и сега те са точно толкова маса, стол и велосипед, колкото когато ще бъдат видими за хората след доставката им.“
Всички започнаха да ми се смеят:“За първи път виждаме човек носещ в утробата си велосипед, стол и маса.“Няколко палави младоци дойдоха при мен в неделя, пипаха ме по корема и казваха:“Пасторе, колко си напълнял.“
Но през всичките дни на изпита аз знаех , че тези неща са в мен и израстват. Нужно беше време за това, така както е нужно за раждането на детето.
Такова време е нужно също и за теб, ако носиш в себе си ясни и определени неща.
Аз славех Господа с увереност и когато дойде времето, вече имах всички тези неща. Имах ги точно такива, каквито ги бях поискал.
До това време винаги се молех неясно и неопределено , но от тогава до сега никога не съм се молил така. Ако Бог отговаряше на неясни молитви, то тогава как би разбрал, че това което ти дава е точен отговор на твоята молитва?Трябва да се молиш определено и ясно.
Господ никога не приема смътните молитви.

Веднъж бях отишъл на посещение в една църква и съпругата на пастора ме покани в кабинета. Пасторът ме помоли да се моля за едно момиче, което искало да се омъжи, но не било намерило съпруг.
„Помолете я да влезе!“
Влезе едно момиче на около тридесет години, с хубав външен вид.
„Сестро, колко време си се молила за съпруг?“
„Повече от десет години.“
„Защо Бог не ти е отговорил досега?“
Тя сви рамене:“Бог знае защо.“
„Това е неправилно. Бог никога не върши нещо чрез Самия Себе Си, но чрез тебе. Той е вечният източник, но действа посредством молитвите. Наистина ли искаш да се моля за тази твоя нужда?“
„Да“
„Добре тогава. Донеси ми лист харти и седни срещу мен!Ако напишеш отговорите на моите въпроси, ще се моля за теб.
Първо. Ти действително искаш съпруг, но какъв да е той:черен, от Кавказ или от Азия?“
„От Кавказ.“
„Добре. Запиши това. Второ:Колко висок искаш да бъде—шест или пет стъпки?“
„О, искам да имам висок съпруг.“
„Запиши това. Трето:строен и хубав ли да е или въздебеличък?“
„Искам строен мъж.“
„И така , запиши строен. Четвърто:Какво хоби да има?“
„Да бъде музикант.“
„Добре,запиши музикант. Пето:Каква да бъде професията му?“
„Учител.“
„Добре,запиши учител.“
Така аз й зададох десетина въпроса, след което казах:“Моля, прочети гласно списъка.“Тя прочете всяка точка ясно и високо. Тогава казах:“Затвори си очите. Можеш ли да видиш съпруга си сега.“
„Да, виждам го ясно.“
„Добре, нека сега да дадем поръчката. Докато не го видиш ясно във въображението си, ти не можеш да дадеш поръчката, защото Бог никога не ще ти отговори. Трябва ясно да го съзреш, преди да започнеш да се молиш за него. Бог не отговаря на смътни и мъгляви молитви.“
Така, тя коленичи и аз положих ръцете си на нея:“О, Боже, ето тя вече има ясна представа за съпруга си. Аз също го виждам и Ти го знаеш. Ние правим поръчката в името на Исус Христос.“
„Сестро, занеси този лист у дома си и го залепи на огледалото си. Всяка вечер, преди да си легнеш и всяка сутрин, след като станеш, чети тези десет точки на глас и благодари на Бога за отговора.“
Измина една година. Отбих се отново по тези места и съпругата на пастора ме повика по телефона, като каза:“Пасторе, би ли дошъл у нас, за да обядваме заедно?“
„Разбира се, ще дойда.“
Щом като пристигнах в столовата ,съпругата ми каза:“О , тя се омъжи!Тя се омъжи!“
„Коя?“
„Спомняш ли си за онова момиче?Ти й беше казал да напише десет точки. Ето, тя се омъжи!“
„О, да ,сега си спомних. Какво точно се случи?“
„Това лято в църквата дойде един висок учител по музика с един квартет. Стоя една седмица и проведе съживителни служби. Не беше женене и всички момичета полудяха по него, искаха да се срещнат с него, но той беше напълно безразличен към тях. Увлече се по това, по-възрастното момиче. Все около нея се въртеше и преди да си замине й предложи женитба. Разбира се , тя с желание даде съгласието и.
Щастливи, те се венчаха в нашата църква и в деня на сватбата им нейната майка взе листа с десетте точки и го прочете на глас пред всички, след което го унищожи.
Това звучи като басня, но е пълна истина. Искам да ти напомня едно нещо:Бог е в теб. Той никога не върши нещо, засягащо живота ти, отделно от теб. Той действа чрез мисълта и вярата ти. Затова онова, което искаш да получиш от Господа, поднеси Му го определено, ясно и абсолютно точно. Не казвай само:“Боже, благослови ме.“Знаеш ли колко благословения има в Библията?Над 8 000 обещания. Ако кажеш само:“Боже, благослови ме-, тогава Той би те попитал:“Кое от тези 8 000 благословения искаш?“Ето защо, бъди напълно определен. Вземи бележника си, напиши молбата си и се помъчи да я видиш във въображението си напълно ясно.
Аз винаги искам от Бога съживление в църквата съвсем определено. През 1960 година започнах да се моля:“Боже , давай ни по 1000 всяка година.“И до 1967 г, ежегодно към моята църква се прибавяха към 1000 души. Но през 1969г. промених желанието си:Ако Бог дава по 1000 души всяка година, защо да не може да дава по 1000 души всеки месец? Така от 1970 г. започнах да се моля:“Отче, давай ни по 1000спасени всеки месец?“Първият месец ни даде 600 човека, но след това да ни дава по 1000 членове ежемесечно.


Имай едно обгарящо желание

Второ, ако имаш една ясна представа трябва да имаш и едно обгарящо желание относно предмета на твоите молитви.
Изключително важно е да имаш едно обгарящо желание в сърцето си. Ако го имаш, тогава се моли и чакай от Господа да ти даде желаното.
Бог не обича хладните и равнодушните. Той действа само в нажежените до червено сърца, затова ако имаш такова сърце, очаквай големи резултати.

Моли се със сигурност

Трето , ти трябва да си уверен,че имаш това, за което се молиш. Увереност или сигурност на гръцки език е “хипостасис“.Това се превежда още като крепостен или нотариален акт.
Когато имаш ясна цел за нещо и едно обгарящо желание, което е достигнало до точката на кипене, тогава се моли , докато получиш увереността , че имаш това нещо.
Веднъж, когато завършвах една служба в Хаваите, една японска девойка дойде и ме попита колко време е нужно да се моли, за да получи тази увереност. Казах й ,че тя понякога идва за минута, ако я почувстваш в сърцето си и имаш мир от началото, в този случай не е нужно да се молиш дълго. Но тя може да дойде и след две минути, след два часа, след две седмици, след два месеца, след две години. Колкото и да е дълго чакането ти трябва да се молиш, докато получиш тази увереност.
На запад хората не остават в очакване на Господа. Необходимо е да чакаме пред Него ,докато получим пълната увереност и сигурност.
Когато имахме нужда от 5 милиона долара за изграждането на църквата, за което вече бяхме сключили договор аз имах едно ясно видение, една ясна цел и едно обгарящо желание да изградим здание с 10 хиляди места за сядане. Но сърцето ми беше изпълнено със страх. Бях нервен и страхлив, нямах увереност. Приличах на изплашено зайче и тези 5 милиона изглеждаха недостъпни като Еверест. За един американец тази сума може да не значи нищо, но за нас корейците това е цяло състояние. Затова аз непрекъснато се молих като умиращ човек:”Господи , ето работата започна , а нямам още пълната увереност. Не зная откъде ще взема тези пари.”
Дойдоха родилните мъки. Мина месец и още нямах пари, нямах мир и сигурност. Мина и втори. Аз продължавах молитвите си до полунощ, въртях се в леглото и ридаех пред Бога. Моята съпруга мислеше , че съм изгубил ума си, но аз все още бях един духовен слепец. Тези 5 милиона долара страшно ме безпокояха.
След като се бях молил непрекъснато 3 месеца, една сутрин жена ми ме повика:”Мили ела да закусиш.”Като седнах на стола за да закусвам изведнъж небесата се разтвориха и огромни благословения от Господа се изляха в сърцето ми. И този крепостен акт-сигурността, увереността,-изпълни душата ми. Скочих от стола като попарен и започнах да викам:”Имам ги! Имам ги!”
Жена ми изскочи от кухнята и когато я видях беше съвсем бледа. Изплашена взе ръцете ми и каза:”Какво става с теб, мили мой,Добре ли си?Седни моля те!””Аз вече ги имам”- отговорих.”Какво имаш””Имам 5 милиона долара”-казах с твърда увереност. Т я ми отговори:”Ти си луд, наистина луд”.”Но мила , аз имам тези пет милиона долара вътре в себе си. Те сега израстват. О те се оформят в мен.”
Изведнъж тези пет милиона долара се превърнаха в едно съвсем малко камъче в моята длан. Молитвата ми вече беше пълна с увереност и сигурност. Вярата ми се устреми напред и сграбчи сумата, тя беше вече моя. Аз получих тази увереност. Ти също можеш да имаш този крепостен акт, този нотариален документ, независимо да ли виждаш как ще станат нещата, за които си се молил. Те ще дойдат при теб, понеже законно ти принадлежат. И така моли се усърдно докато получиш това уверение!


Изявявай твоята увереност

Често трябва да изявиш вярата си .Библията казва, че Бог възкръсна от мъртвите. Това значи,че Бог направи чудо,“повика на действително съществуване това,което не съществува.“
Авраам бе сто годишен, а Сара -деветдесет. Те имаха ясна цел-да им се роди син. Имаха също и обгарящо желание и се молиха 25 години за това. Бог им даде обещанието и веднага след тази увереност,Бог промени имената им:“Ти не ще се наричаш Аврам, но Авраам-Отец на много народи-не ще назоваваш жена си Сарая, но Сара-моя княгиня.“
Авраам възрази на Бога:“Отче, хората ще ни се смеят. Ние нямаме даже и кученце в дома си, как ще се наричаме-аз-“Отец на много народи“, а жена ми“Княгиня“?Всички жители на нашия град ще ни помислят за луди.“
Но Бог вероятно е казал:“Дори само да пожелаеш да имаш нещо чрез Мен, ти вече го притежаваш. Аз извиквам на действително съществуване неща, които не се виждат, и ако ти не можеш смело да кажеш, че имаш тези неща, тогава ти си вън от Моята вяра.“
Така Аврам смени името си.
Но Авраам и Сара не обръщаха внимание на мнението на местните жители. Продължаваха да се наричат “Отец на много народи” и “княгиня”.И точно защото така се назоваваха един друг, те получиха твърдата увереност и им се роди едно чудесно дете-Исаак, което значи ”смях”.
Братя и сестри , искате ли да имате смях и във вашия дом? На работното си място? В църквата?Използвайте този духовен закон и ще видите много Исаковци в живота си!
Чудесата не идват случайно. Съществуват закони и в духовното царство, които ти осигуряват безкрайни богатства в сърцето.
Бог живее в теб, но Той нищо не ще стори в твоя полза, ако не разполага с целия ти живот .Господ иска да се кооперира с теб и да върши велики дела в живота ти. Господ е същият, защото Иеова никога не се променя. Днес Той желае да изяви Себе Си чрез тебе точно така както направи с Христос преди 2000 години. Силата Му е толкова реална , както и преди, но е зависима от тебе.
Наблюдавай преди всичко своята духовна същност. Не се опитвай да търсиш Божият отговор чрез друга личност, защото отговорът идва в твоя дух и чрез него се задействат обстоятелствата.

Изговаряй само думи на сигурност и увереност, защото думите са, който създават или рушат вярата. Чрез Божи думи целият свят бе извикан на съществувание. Твоите думи са материалът, чрез който Святият Дух създава и гради. Затова внимавай в думите си!Това е много важно.

Ти имаш много богатства в себе си, затова опознай елементите на този инкубационен период и те ще направят вярата ти използваема. Постави си ясна и определена цел. Имай едно силно, обгарящо желание, което да е достигнало до точката на кипене, тогава моли се, докато получиш увереност и сигурност,, че си постигнал целта!След това говори и разгласявай на всички , че имаш тази увереност. Пребъдвай в този закон и ще видиш, че през целия ти живот знаменията ще следват твоята пътека на вяра.Четвъртото измерение

Както съществуват известни стъпки, които ние трябва последователно да следваме, за да може вярата ни да се развие, така също има и една централна истина относно естеството и същността на вярата, която е необходимо много добре да разберем.
Във всемира има три различни духа-Святият Божи Дух, дяволският дух и човешкият дух.
Материалният свят и цялата земя принадлежат към триизмерното пространство.
Първото измерение-линията-се съдържа в равнината и се контролира от нея, от второто измерение. Равнината пък се съдържа в пространството и от него, от третото измерение. Но кой създава, съдържа и контролира това трето измерение-целия материален свят?Отговорът ще намерим в Библията-Битие 1:?“А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше над бездната, и Божият Дух се носеше над водата.“
Понеже духовният свят обхваща, развива и контролира третото измерение, то благодарение на него земята беше възобновена- Битие 1:2
Новият ред се роди от старият, животът произлезе от смъртта, красотата от грозното и изобилието от бедността. Всяко нещо беше създадено чудно и красиво чрез това четвърто измерение.

Когато проумях това Бог говори на сърцето ми:”Сине Мой, както второто измерение включва и контролира първото, а третото второто, така също и четвъртото измерение включва и контролира третото и произвежда един творчески порядък. Духът е това четвърто измерение. Всяко човешко създание е духовно същество. Затова то съдържа в себе си третото и четвъртото измерение.”
Така хората, чрез изследването на духовната си същност, следвайки пътят на виденията и сънищата, могат да контролират,развиват, влияят и променят третото измерение. Ето на това ме научи Святият Дух.
По същият начин , съвсем естествено йогите и будиските вярващи са в състояние да развиват в себе си човешкото четвърто измерение-духовната си същност, чрез пределно ясни видими и умствени представи за здраве, като по този начин по естествен път влияят върху телата си. Тяхното четвърто измерение има сила да контролира третото. Защото и човешкият дух до известна степен има власт да твори и да създава порядък в определена мярка.
Бог е дал сила на човешките чада да контролират материалния свят, да имат превъзходство над земните неща и това става посредством четвъртото измерение на духа.
Бях учуден, когато отидох в Америка и прочетох книгите, които някои служители ми дадоха, защото в тях подсъзнанието се издигаше до пиедестал на един всемогъщ бог, а точно това е една велика измама. Подсъзнанието има известно влияние върху мирогледа на човека, но то е крайно ограничено и не е в състояние да твори така, както нашия всесилен Бог.

Езикът на четвъртото измерение

Цялото мое служение беше революционизирано, след като открих истината за четвъртото измерение. Ти също можеш да постъпиш така в живота си. Често пъти се чудим по какъв начин да развием собственото си подсъзнание, след като живеем в ограничени тела. Святият Дух обаче, в своята въздесъщност е способен да контролира цялата земя, а ние сме зависили от времето и пространството.


Затова единственият начин да постигнем успех е да имаме сънища и видения. По този начин Святият Дух иска да се кооперира с нас-да твори и да ни помага, така че“...юношите да виждат видения и старците да сънуват сънища.“Чрез виденията и сънищата ние можем да прекрачим прага на ограниченията и да се прострем в целия всемир. Затова Божието Слово казва:“Там където липсват виденията и сънищата, народът погива“.Ако нямаш видения, ти не си духовно развит и творческата същност липсва-обречен си на погибел .
Виденията и сънищата са езикът на четвъртото измерение и Святият Дух общува с човека посредством този език. Единствено чрез тях можеш ясно да си представиш и да мечтаеш за една голяма църква. Чрез тях можеш да повлияеш на бъдещето си и така да се родят големите резултати.

„Една Рождествена вечер бях сериозно зает с приготовлението на рождесвената проповед, поради което си легнах рано сутринта. Малко след това телефонът иззвъня. Един човек ме търсеше от държавната болница:
„Вие ли сте пастор Чо?“
„Да, аз съм.“
„Един от вашата църква умира след автомобилна катастрофа...“ ....След службата аз се втурнах към болницата и видях болния в пълно безсъзнание. Лекарят отново не ми даде никаква надежда:“Пасторе, не очаквайте радост. Той вече си отива...“ Отговорих:“Ще се опитам да му помогна.“ Когато отидох при него , той беше в дълбока кома. Коленичих до него и се помолих:“Господ Боже, дай ми само пет минути, за да мога да му кажа нещо. Нека дойде в съзнание само за пет минути.“ Като се молих забеляза ,че нещо мръдна. Отворих очите си и видях, че човекът също отвори своите. „О, пасторе, аз умирам.“ „Не казвай това. Ако продължаваш така наистина ще умреш и не мога да ти помогна. Трябва да промениш мислите и въображението си. Промени също така и представите си, защото по този начин ще можеш да доминираш над триизмерното пространство, над целия материален свят. Сега, слушай ме!Представи си един млад мъж, който сутринта казва“довиждане“ на съпругата си, усмихнат, здрав и изпълнен с радост, после отива в канцеларията си и през целият ден има успех в работата си. Всички хора го уважават и се възхищават от находчивостта му. Вечерта излиза от работа и на връщане към дома купува хубави подаръци на жена си, която го чака с нетърпение. Щом чува стъпките му тя , тя се втурва към вратата и го посреща с прегръдка и целувка. Влизат заедно в стаята, споделят вкусното ястие и прекарват една спокойна и щастлива вечер у дома. Човекът за когото ти говоря , не е някой друг. Това си ти!Мисли си за такъв човек .Нарисувай такава картина в съзнанието си. Погледни към нея и кажи в сърцето си:“Това съм аз!“... Ще направиш ли това?“
„Да пасторе, ще променя мисленето си. Ще кажа ,че аз съм този човек Ще се опитам да направя видението и мечтата една истинска реалност...Ето виждам...всичко ясно.“-каза той. Докато ние разговаряхме така, дойде хирургът със сестрите. Започнаха да се кикотят и да ми се смеят,като дори помислиха, че съм загубил ума си, но аз бях напълно сериозен, защото знаех много добре законът на четвъртото измерение на Духа. И особено след като видях, че този човек говори с езика на Святия Дух. Подобно на мисионер в чужда страна, който едва започва да общува с месните жители в чужда страна, този умиращ мъж засрича думи с езика на Святия Дух. Като бях коленичил до него с ръце хванати за леглото , се помолих със следните думи:“Скъпи Дух,ето братът има вече ясно видение и представа за себе си. Влез в него и завладей тялото му. Заповядвам този човек да бъде изцелен цялостно, като бъде изпълнен с твоята изцерителна сила.!“ Изведнъж невярващите сестри казаха:“В тази стая е доста горещо. Температурата е много висока.“ Навън времето бе студено. В стаята също. Това беше силата на Святият Дух , Който излъчваше тази топлина. Хирургът и сестрите почувстваха огънят, ушите им се зачервиха и силата на Святия Дух стана така осезаема, че дори и леглото потреперя. За голямо учудване в разстояние на една седмица този човек стана,започна да ходи и излезе от болницата...Всякога ,когато го видя в църквата , на балкона си казвам:“Слава на Бога!Ние тогава говорихме с езика на Святия Дух и чудото стана.“
Нека ви разкажа друг случай:
Веднъж бях в канцеларията си, когато една жена на около 50 години влезе в при мен и силно извика:“Пасторе, домът ми е напълно разрушен и разбит.“ „Не викай така-помолих я аз,-а кажи какво е станало?“ „Ти знаеш ,че имам няколко сина и само една дъщеря. Тя тръгна по много лош път и редовно спи с приятелите на моя мъж и с приятелите на синовете ми, като непрекъснато ходи от хотел на хотел и обикаля дискотеките. Мъжът ми се срамува да отиде в службата си. Синовете ни са също в голямо затруднение и искат да напуснат дома ни. Опитах всичко, дори се молих на Бог да я прибере. О пастор Чо, кажи ми какво да направя.“ „Престани да хленчиш и да викаш така силно.-казах аз. Сега разбрах ясно, защо Бог не е отговорил на молитвата ти. Ти си Му представяла нещата много лошо. В ума си винаги си рисувала образа на една проститутка, нали? Жената отговори:“Но тя си е такава в истинския смисъл на думата.“ „Ако обаче искаш да я видиш променена, тогава трябва да си я представиш в съвсем друга светлина. Трябва да смениш негатива на твоето въображение и да си нарисуваш нова, хубава картина.“ Но жената отхвърли моята идея като каза:“Не, не мога. В моята представа тя е мръсна,нещастна и грозна.“ „Не говори така. Нека си я представим в нова светлина. Да заангажираме мисълта си , така да се каже с „капчести“ и „изрязани на ивици пръчки.“Коленичи долу, аз също ще направя това с теб. Нека застанем в подножието на Голгота, с вдигнати нагоре ръце. Да погледнем към Исус Христос , Който умря на кръста в горест и страдание. Защо Той увисна там?Заради твоята дъщеря. Нека я положим точно пред Исус Христос и да се опитаме да я видим през Неговата драгоценна кръв. Можем ли да си я представим простена, очистена, новородена и изпълнена със Святия Дух?Начертай във въображението си такава картина.“ „О, пасторе, да!Мога!-отговори майката.-Ето виждам я вече през кръста на Исус Христос. Добих друга представа за моята дъщеря.“ „Чудесно,чудесно!-възкликнах аз-И аз имам ново видение за дъщеря ти. Дръж в себе си ежедневно жива тази ясна картина.
Така Святият Дух може да те научи на Своя език, да видиш нови видения и сънища-знай че това може да стане само ако си непрекъснато под нозете на Христовия кръст.“ След това ние коленичихме в молитва.:“О , Господи, виж тази картина. Скъпи Святи Дух, влей Себе Си в тази нова представа на тази жена, дай нови видения. Промени целият й мисловен живот. Направи чудо.“ Изпратих майката, която напусна канцеларията цялата сияеща в усмивка. Вече не викаше, защото мислите относно нейната дъщеря бяха изцяло променени. Една неделя, няколко месеца по-късно, внезапно тя отново влезе в канцеларията ми заедно с една красива дама. „Коя е тази млада жена с теб?“-попитах аз. „Това е дъщеря ми“, усмихна се тя. „Значи Бог е отговорил така бързо?“ „Да“-отговори тя. Тогава ми разказа какво се е случило. Една нощ нейната дъщеря била в един мотел с чужд мъж. Рано сутринта, когато се събудила, тя се видяла мръсна и покварена. Почувствала, че нещастието на целия свят като октопод е сграбчило нейния дух и я обхванало горещо желание да се върне у дома си, но се страхувала от родителите и братята си. Въпреки всичко решила да рискува и си казала:“Ще опитам и ако ме изгонят, вече никога няма да се върна.“ Веднага се върнала в дома на родителите си и позвънила. Майката излязла и като я видяла, лицето й светнало като изгрева на слънцето. Поздравила я с думите:“Добре дошла дъще!“, втурнала се и я прегърнала силно. Дъщерята била обсипана с любовта на майката и това напълно я съкрушило....Майката доведе дъщеря си на църква и за два, три месеца, след като слуша проповедите, изповяда греховете си и предаде сърцето си на Христос. В последствие Бог и подари един чудесен съпруг. Сега тя има три деца и е една от първите помощнички в църквата.

Твоята роля

Ти създаваш и изявяваш присъствието на Исус Христос с устата си. Ако говориш за спасение-изявяваш спасителния и новораждащ Христос, ако говориш за Божествено изцеление- налице е церителния образ на Христос, ако пък говориш за чудесата на Исус – ти го представяш като чудотворец. Неговото изявяване е свързано с твоите думи. Тъй е зависим от теб, затова, ако не говориш ясно и дръзновено за Него, как тогава Той ще изяви силата си?Ето защо, говори смело!
Много хора имат проблеми в домовете си, защото нямат домашни олтари. Ако бащата поддържа домашния олтар и говори ясно и определено за присъствието на Исус Христос в семейството, в такъв случай той може да осигури това присъствие постоянно в дома , а Исус ще вземе грижата за всички домашни проблеми.

РЕМА

Един прочут евангелизатор бе дошъл в нашата църква и проповядваше с голям ентусиазъм:“Всеки от вас ще бъде изцерен!Всеки от вас!“Всички изказваха думи на вяра и мнозина бяха изцерени. Те си отидоха с радост, а ад трябваше да остана да насърчавам онези, които не получиха нищо. Те дойдоха при мен отчаяни и скръбни:“Ние не сме изцерени. Бог е вдигнал ръцете си от нас. Напълно сме забравени. Трябва ли още да търсим Исус Христос и да вярваме в Него?“
„Защо Отче?Защо така стана с тези хора?Боже, моля Те отговори ми, дай ясен и определен отговор!“И Той направи това. Сега искам да споделя с вас този отговор и някои разсъждения, които ме доведоха до това разбиране.
Всички хора мислят, че могат да повярват в Божието Слово. Да, могат. Но те не успяват да направят разлика между Божието Слово , което ни дава основни познания за Бога и това Слово, което Бог употребява, за да влее вяра в човешкото сърце при определени моменти и обстоятелства. А точно тази вяра е , която върши чудеса.
На гръцки език има две думи, които значат „Слово“-“логос“ и „рема“.Светът беше създаден от Бога чрез „Логос“.“Логос“ е главното Божие Слово, което обхваща книгите от Битие до Откровение, защото те пряко или косвено ни говорят за Словото-Исус Христос.
Чрез четенето на „логос“ ти можеш да получиш знания за Бога и Неговите цели и намерения, но не можеш да получиш вяра.
В „Римляни“10:17 четем, че методът употребяван за изграждане на вяра е нещо повече от едно обикновено четене на Словото:“Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово.“В този стих не е употребена думата“логос“, а „рема“ .От това именно следва, че вярата идва специално от слушането на “рема.“
Много учени дефинират „рема“ като акт на Святия Дух, Който използва някои стихове от Писанието и ги оживява за определена личност в даден момент. Ето една моя дефиниция за „рема“:“Тя е специално слово за специална личност при специални обстоятелства.“
Веднъж една жена на име Юн Хае Конг свика огромен младежки събор в Самгагската планина. Нейното служение беше велико. Когато се молеше и хората излизаха напред, веднага падаха под силата на Святия Дух. През седмицата, докато траеше съборът, валеше непрекъснато и всички реки придойдоха. Група младежи искаха да отидат до града, който беше разположен от другата страна на реката. Но когато дойдоха до брега видяха, че беше много дълбока. Наблизо нямаше мост ,нито лодка и повечето от младежите започнаха да се отчайват.
Но три момичета се събраха заедно и казаха:“Защо да не прегазим реката?Че как ходеше Петър по водата?Неговият Бог е и наш Бог,неговият Исус е и наш Исус и неговата вяра е и наша вяра. Петър повярва, а ние ще направим нещо повече-ние ще преминем през реката.“
Тя беше огромна, но тези момичета коленичеха, хванаха се за ръце, цитираха стихове относно случката с Петър, като претендираха, че те могат да вървят по водата. После пред погледите на останалите от групата, момичетата нагазили във водата.
Незабавно те бяха погълнати от грамадните сърдити вълни и след три дни мъртвите им тела, бяха намерени в открито море.
Тази случка бе разгласена в цяла Корея. Нехристиянските вестници с големи заглавия съобщиха:“Техният Бог не можа да ги избави. Защо Бог не отговори на молитвата им с вяра.“Така невярващите се позабавляваха с по повод на това трагично събитие, а християнските църкви изживяха криза, угнетени и отчаяни, понеже не можаха да дадат задоволително обяснение на случилото се.
Това стана злободневна тема в цяла Корея и много искрени вярващи загубиха вярата си. Те казваха:“Тези момичета вярваха точно така, както ни учат нашите духовни учители. Те упражниха вярата си. От амвона пасторите непрекъснато насърчават вярващите смело да употребят вярата си в Словото Божие. Тези момичета направиха точно така. Защо Бог не им отговори?Нали Йеова е жив Бог?Тогава нашата вяра е една формална религия.“
Какъв отговор би дал ти на такъв въпрос?Наистина момичетата вярваха. Те упражниха вярата си на основание на Божието Слово.
Но Бог не е задължен да поддържа и насърчава такава вяра.Петър не тръгна по водата чрез „Логос“, което дава основно познание за Бога,Петър поиска Христос да му даде специално слово “Господи, ако Ти си Исус, заповядай ми да дойда при Тебе!“
Исус отговори: „Ела!“
Това Слово, което Исус даде на Петър не беше „логос“, но „рема“.Той даде специално слово за случая-“ела“, за специална личност-Петър, в едно специално обстоятелство-бурята.
„Ремата“ е, която донася вярата. Вярата идва от слушане, а слушането -от „рема“.
Братя и сестри, чрез „логос“ вие може да познаете Бога. Може добиете разбиране за Него. Но не винаги „логос“ става „рема“.
„Рема“ произлиза от „логос“.“Логос е нещо като къпалнята Витезда. Ти можеш да слушаш Божието Слово и да изучаваш Библията, но само когато Святият Дух й даде живот и раздвижи в теб това Слово, което слушаш, и те увери че то се отнася единствено за теб, тогава „логос“ става „рема“.
„Логос“ е даден за всеки човек. Той е еднакъв за всички. Даден е с цел да се получи познание за Бога, но“рема“ не се дава на всеки. Тя е за специална личност, която чака пред Господ, докато Святия Дух оживи в сърцето й нужните за целта стихове.
Нужно е всеки да влиза в църквата с цел да слуша много внимателно и след това да отдели време за чакане пред Господа. Ако той не внимава в говорителя с молитвено настроение и след това не чака пред бога, за да получи“рема“, в никой случай не може да получи необходимата вяра, която да разреши неговите проблеми. Познанията върху Библията растат, така както и нуждите растат, и известно време такъв човек продължава да посещава службите, с цел да се случи нещо, но след като нищо не става, започва да губи вярата си.
Отивам на молитвената планина в събота, влизам в една пещера, затварям се в нея и чакам докато, докато дойде Святия Дух и ми даде необходимата“рема“.Често стоя по цяла нощ и се моля:“Господи, утре хората ще дойдат с най -различни проблеми, болести, слабости,, семейни трудности, неприятности в работата и много други. Те ще дойдат не само да чуят нещо за Теб, но ще поискат да получат реални разрешения на проблемите си. Ако ние не им вдъхнем вяра-“рема“, те ще се приберат в домовете си неудовлетворени. Нужно ми е да имам специално послание за специални хора в специално за тях време.“
След проповедта вярващите от църквата идват при мен и ми казват:“Пасторе, вие проповядвахте само за мен. Получих необходимата вяра за разрешаването на моите трудности“.
Това е така, защото чрез Словото съм им помогнал да получат“рема“.
Братя и сестри, нашите църкви не са клубове за забавление. Ние воюваме на живот и смърт с тъните сили. Ако пасторите не са в състояние да доставят „рема“на слушателите си, то тогава църквите в действителност не са нищо друго, освен, освен едни социални клубове.
Църквите ,които строим,трябва да са местата, където хората да намират удовлетворение на нуждите си, да стават чудеса в живота им и не само да получават едно обикновено познание за Бога, но и да Го опитат реално. За да направи това възможни, пасторът трябва предварително да е получил „рема“.
Наложително е християните да отделят време на чакане пред Господа, така че Святият Дух да има пълна възможност да участва в живота им и да решава проблемите им чрез Словото. Святият Дух може да вземе Писанието-“изговореното Божие Слово“ и да го всели в човешкото сърце като „говорещо се Слово на Бога“.Тогава „логос“ става „рема“.
Всички обещания са потенциални, а не буквално твои. Никой няма право да избере едно обещание от Словото Божие и да каже“О, това обещание е за мен. Аз ще го повтарям отново и отново. То е мое, то е мое!Не!То е потенциално твое, но за да го направиш практически и истински твое, е нужно много време да чакаш пред Господа.
Преди Бог да оживи дадено Писание за някого, Той има да извърши много неща. Първо иска да изчисти напълно живота му и да го направи абсолютно предан на Себе Си. Както Господ отделя време за теб,така и ти отделяй време за Него. Когато са изпълнени тези условия, тогава идва славата Божия. Твоето сърце подобно на къпалнята Витезда, бива оживотворено от Словото и ти получаваш абсолютна сигурност, че Неговите обещания са лично за теб. Сърцето ти се изпълва от вярата, която носи чудеса.
Много хора изпреварват Бога, както направи апостол Павел в своята голяма ревност да разнася Евангелието на Исус .Христос заповяда да отидем до краищата на земята и да проповядваме Евангелието. Апостол Павел , въз основа на „логос“, тръгна за Азия, но Духът му забрани да отиде там. Чрез този пример можем отново да видим голямата разлика между “логос“ и „рема“.

Получаване на „рема“

Някои идват при мен и коментират:“Чета Библията ,но никъде в нея не намирам дали да се оженя за Елизабет, Мария или Жана. Как да имам“рема“ за случая?“
Подобни въпроси са наистина наболели. Нека ви покажа пет стъпки, които аз използвам, за да получа „рема“ да такива случаи, които не са пряко указани от Библията.

1 НЕУТРАЛНА НАГЛАСА
Първата стъпка е да поставя себе си в пълна неутрална позиция-да не съм нито „за“, нито „против“, ада имам абсолютен покой в сърцето си. Тогава чакам пред Господа и казвам:“Господи, ето ме, искам да чуя твоя глас. Ако кажеш“да“ ще отида, ако кажеш „не „ ще остана.
2 БОЖЕСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ
Второто, което моля от Бога е да разкрие волята Си, чрез моите желания. Той е готов да дойде при теб,чрез твоите желания:“Весели се тъй също в Господа и Той ще ти даде попросеното от сърцето ти.“/Псалм 37/“Желанията на праведните ще се изпълнят“./Притчи 10/“Всичко каквото попросите в молитва, вярвайте че сте го получили и ще ви се сбъдне.“/Марк 11/
Желанието-това е една от Божите фокусни точки. В „Посланието до Филимон“ се казва:“...защото Бог е, Който действа във вас да желаете това и да го изработвате.“
Моли са на Господа:“Господи ,дай ми желание съгласно Твоята воля!“
Когато се молиш, може много желания да нахлуят в теб. Тогава имай търпение в молитвата и чакай , докато се установи само едно от тях. Времето е най-добрата проверка. Ако чакаш с търпение твоето собствено желание или желанието на дявола ще отслабват в теб, но желанието на Святия Дух ще става все по-силно и по-силно. Така чакай пред Господа и получи Божествено желание.
3 БИБЛЕЙСКО СИТО
След като моето желание стане ясно и определено, тогава стигам до третата стъпка, сверявам го с учението на Библията.
4 ЕДИН ЗНАК
След като пресея желанията си през Библейско сито-учението на Бога , тогава съм готов за четвъртата стъпка-да помоля бога за един знак чрез обстоятелствата. Ако действително Бог е говорел на сърцето ми, Той е задължен да ми даде един знак чрез външния свят.
След като пророк Илия се моли за дъжд седем пъти,получи като знак едно малко облаче, колкото човешка длан.
Гедеон също получи белег. Бог веднага го дава и на мен чрез обстоятелствата. Понякога този белег е много малък, но все пак е белег.
5 БОЖИЕТО ВРЕМЕ

След като съм получил знак, тогава идвам до последната стъпка:моля се , докато узная Божието време. Често пъти то не съвпада с нашето.
Ти трябва да се молиш, докато получиш един истински мир, защото мирът е главният показател. Ако след като си се молил, продължаваш да чувстваш размирие и безпокойство в духа си, това значи, че Божият момент още не е дошъл. Червената светлина още не е сменена. Тогава продължавай да се молиш и чакаш.
В бъдеще вече не трябва да правиш грешки относно Божите обещания.
В нашият превод на Марк 11:22 ,23 е казано, че трябва да имаме вярата в Бога и тогава да заповядваме а планината да се хвърли в морето. На гръцки език обаче е казано, че за да направим това, трябва да имаме вярата на Бога.
По какъв начин ти можеш да имаш вярата на Бога?Когато получа „рема“, тогава тази вяра, която нахлува в теб, не е вече твоя собствена-тя е вяра на Бога. Едва след като получиш такава вяра, можеш да заповядаш на планини ите да се преместят .Без Божията вяра не можеш да направиш нищо.

Ти трябва грижливо да изучаваш Библията от Битие да Откровение, не за друго, а за да дадеш на Святия Дух материала, с който Той да работи. Тогава, когато чакаш пред Бога,Святия Дух ще ти даде Своята вяра. Големи чудеса ще те следват, когато действаш с тази вяра-чудеса в служението и в дома.


ОБНОВЕН МИСЛОВЕН ЖИВОТ

Когато приемеш Исус Христос като свой личен Спасител, духът ти веднага бива новороден. Божията същност нахлува в теб и цялото ти духовно същество наследява вечен живот. Нужно е така да настъпи обновление в мислите в пълно съответствие с новородения дух. Този процес обаче трае доста дълго, понякога дори обхваща целия човешки живот и е свързан с много напрежение и воюване. Това обновяване е нужно за всеки, който получава и действа съобразно дадената му от Бога „рема“, като позволява на творческата сила на изговореното слово да остане завинаги животворяща за него.
Много хора преживяват новорождението, но не се опитват да обновят умовете си до такава степен ,че да са в състояние да долавят Божите мисли.
Също така не подреждат личния си живот в съответствие с тези мисли. По тази причина Бог , Който живее в тях, не може свободно да действа чрез каналите на техния мисловен живот.

Какво нещо е Словото?То не е нищо друго освен мисли облечени с думи.
Нека ти задам един въпрос:Какво е Бог?Има ли Той някакъв образ?Прилича ли на нас хората?Как трябва да обясним присъствието Му?
Той е като мисъл. Ако нямаш никакви мисли, тогава Бог няма канал чрез който да ти говори. Ти не можеш да го докоснеш с ръцете си,не можеш да го вдишаш , така както дишаш въздух с дробовете си, защото Господ не принадлежи на материалния свят. Неговите мисли идва чрез Словото Му или чрез Святия Дух. Те докосват твоите и по този начин ти се срещаш с Бога. Ето защо не обновиш ли целия си мисловен живот, а така също и целия си ум след обръщането, то Господ не може истински да изяви Себе Си в теб.
Да ходиш и общуваш отблизо с Бога, значи да имаш нов ум и нов начин на мислене. В противен случай Той не може да дойде и да действа в теб. Господ не желае да живее в замърсен ум, така както рибите и другите водни животни не остават дълго време във вонящи води.
Има три стъпки в този обновителен процес и е необходимо да ги следваш внимателно, за да настъпи обновление в мисловния живот.

1 ПРОМЯНА НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ
Твоята първа стъпка трябва да бъде промяната начина на мислене от негативен в позитивен. Нека вземе за пример Петър.
Бог общува с нас чрез мисловния ни живот. Когато Петър получи „рема“ от Исус, това обнови мисловните му процеси, повярва че би могъл да ходи по водата и тръгна. Но когато промени мислите си от положителни в отрицателни, стори му се че не е възможно и внезапно започна да потъва.
Много важно нещо е мисловната нагласа, защото както мисли човек , така и действа. Ако си представиш ,че си цар или царица, действаш като такъв. Ако си представиш ,че си недостоен, постъпките ти са също като на такъв човек. За нас е жизнено необходимо да обновим умовете си и да мислим позитивно.
Нека илюстрирам това с един актуален пример:
Така този доктор дойде в църквата и аз се молих за него. Той получи вяра, стана излезе от количката и тръгна с твърди стъпки. Всички присъстващи пляскаха с ръце, викаха и хвалеха Бога.
Следващата вечер дойде сам, без придружител. Отново поиска да се моля за него, но тъй като бях зает и не можах да сторя това, той промени мислите си и се върна към старото си състояние. понеже не получи молитвата на вярата от мен, отново позволи на неверието да го обладае и веднага напусна кабинета ми. Отправи се към колата си, там се сгромоляса и съпругата му трябване да повика линейка.
Той припадна защото промени мислите си. Силата Божия го напусна и както Петър се усъмни и започна да потъва, така и този доктор беше обладан от страха и отново се парализира.

Мислите са много важно нещо, затова не отлагай обновяването на мисловния си живот. Бъди абсолютно позитивен във всичките си мисли!Бог е вечна светлина и в Него няма никаква тъмнина. Нищо отрицателно не съществува в Господа, всичките Му действия да положителни.
2 МИСЛИ В ПОСОКАТА НА ЧУДЕСАТА
Когато вече промениш начина си на мислене от негативен в позитивен, твоята втора стъпка трябва да бъде едно постоянно упражнение, докато се научиш да мислиш с езика на чудесата.
Този стремеж проличава и в живота на Христовите ученици.
Веднъж Исус отиде в пустинята с 5 хиляди мъже свои последователи. Христос повика Филип и му каза:“Филипе , виждам че целият този народ е гладен. Дайте им да ядат!“Андрей също чул заповедта на Христос. Умът му я възприел и не се усъмнил в чудодейната сила на Учителя си, а отишъл и намерил това което намерил. Неговите мисли са работели трескаво и той е успял да долови с тях Христовите намерения. Тогава Исус благословил хляба и рибите, умножил ги и цялото това множество било богато нахранено.
Всички християни принадлежат на Исус Христос, но могат да бъдат от две мисловни школи:школата на Филип и школата на Андрей. За нещастие , много църкви следват тази на Филип, като непрекъснато говорят само за това, което е невъзможно. Непрекъснато роптаят,че се намират в пустинята и че за всичко е вече много късно. Вярата им е на изчезване и за тях почти всичко е невъзможно.
В коя школа си се записал.

Твоята вяра също подлежи на подобен изпит. Ако имаш малък проект, малко ще бъдеш изпитван, ако проектът ти е голям и изпитът ти ще бъде голям. Никога не си въобразявай ,че вярата ти ще бъде само по път от рози. Ще преминеш през бури, които ще те притиснат и изпитат.
Много хора считат, че да имаш вяра означава всичко около теб да се нарежда много лесно и и проблемите да изчезват бързо един след друг. Но не винаги е така.

3 ОРИЕНТИРАЙ МИСЛИТЕ СИ КЪМ БОЖИТЕ УСПЕХИ
Третата стъпка на един новороден ум е да насочиш мислите си към един успешен живот. Ти трябва да напоиш ума си със съзнанието за победа и изобилие. Бог никога не пропада,затова ако твоето желание е по Божията воля, винаги ще имаш успех.
Господ никога не губи войната. Той е вечният победител, затова и съзнанието ти трябва да бъде настроено на победна вълна. Б Бога никога не се среща липса на каквото и да било, ето защо живей с мисълта за голямо изобилие.
Това е много важно. Ако имаш чувството за малоценност, бедност, болест и поражение, Бог не може да действа в теб.
Господ е твоята изпитана помощ. Той е твоето изобилие, твоят успех,твоята победа. Ако двама не са съгласни за едно и също нещо, как биха могли да работят заедно?затова ходи и работи с Бога и облагороди съзнанието си с Неговите добродетели.
Поднови ума си. Постоянно мисли в посока на успехите, победите и изобилието. Когато напълно обновиш мисловните си процеси, една тогава ще получиш „рема“ от Бога.
Гледай единствено на Господа. Дори и да не чувстваш нищо, дори и да не докосваш нищо, и дори бъдещето ти да бъде забулено в пълен мрак, не се страхувай!
Мисли бързо. Поставяй си големи цели. Имаш само един живот да живееш на земята, затова не се валяй в праха с едно подтиснато съзнание. Ти имаш един безкраен и неизчерпаем източник.

ЗАКОН ЗА ИСКАНЕТО И МИСЛЕНЕТО
В „Ефесяни“ 3:20 четем:“А на този,Който според действуващата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим...“Този принцип аз наричам „закон на искането и мисленето“.
Много хора смятат, че те ще получат нещо от Бога само чрез искане/просене/, но Библията казва, че посредством мисленето Бог отговаря на човека. Затова е казано:“повече отколкото искаме или мислим.“
За какво мислиш?За болестите, за бедността, за това, което е невъзможно, за негативната страна на живота, за неуспехите?Ако се молиш с такива мисли,Бог никога не ще ти отговори,защото няма подходящ канал,чрез който да излее благословенията Си в теб.
Ти трябва много да четеш Библията, но не от религиозни претенции, нито за да търсиш в Нея само правни и морални норми или историко-географски познания. Чети Библията , за да нахраниш ума си, да обновяваш и възраждаш мисловния си живот.

БОЖИЯТ АДРЕС
Отидох при слушателите си и смело им проповядвах:“Вие всички можете да намерите местопребиваването на Бога. Аз лично съм открил адреса Му. Където живея аз, там живее и Той. Нещо повече, Той живее в мен с цялата Си сила и власт. Чрез Святия Дух,Бог Отец и Бог Син живеят в сърцето ми и са винаги в мен, където и да отида. Вие ,които все още нямате Исус, елате веднага при Него!Приемете Го като ваш личен Спасител, като Творец на небето и земята, заедно с всички Негови богатства. Той ще заживее в сърцата ви и ще задоволи всичките ви нужди.
Като слушаха тези думи, хората започнаха да упражняват и развиват вярата си.
Ето тази беше началната точка на моето служение и основния камък на проповедническата ми дейност. От тогава насам се опитвам да улавям Бога на всяко място.
Вашият Бог живее вътре във вас с всичките си съкровища, сила и власт. Адресът Му, съвпада с вашия. Вие можете да се молите и разговаряте с Него всеки ден и по всяко време. Можете да се докоснете до Него и да черпите от съкровищата Му чрез молитва и вяра. Когато извикате високо, Той ви чува. Когато се молите тихо, Той пак ви чува. Когато размишлявате, също ви разбира, защото живее във вас и може да задоволява всичките ви нужди.

Искам да пошепна на сърцето ти следното:“Ти имаш всички богатства вътре в себе си точно сега-не утре, нито вдругиден, а сега. Ти имаш всичко в Господа, Който живее в теб. Той не е заспал,нито отишъл някъде да гостува или да прекара отпуската Си.
Той е тук ,за да изработва спасението ти и абсолютно нищо не върши,без да дойде в мислите ти, без да ти даде видения, без да премине във вярата ти.
Ти единствен си каналът на Неговите благословения.
Може да кажеш:“О, Боже, моля Те, работи по тайнствен начин във всемира и върши чудни неща.“Но Той ще ти отговори“Не!Аз живея в теб. Никога не действам в света със сила, без да премина през твоя живот.“Да, ти си каналът. Ти си отговорен за всичко. Ако не се упражняваш в сработване с Бога, то Той и неговата сила биха се проявили твърде ограничено в този свят. Бог се изявява изобилно и на воля,ако Му позволиш да стори това, но ако Го ограничаваме с постъпките си ,то и Неговите действия ще бъдат нищожни и ограничени.
Когато грешниците идват при Господа, съкрушени и нещастни, аз ги увещавам, че ако позволят на Бога да заживее в тях, то те ще имат всичкото съкровище на на Исус Христос. След това ги наставям да упражняват сърцата си в сътрудничество с Бога. И един по един, без изключение, те се устремяват напред с нова вяра и заживяват един чудотворен и победоносен живот. Ако моите хора бяха поразени от беднотия и навсякъде търпяха неуспехи, то как тогава биха дали повече от 20 000 000 долара в църквата за времето от 1969 до 1977година?Всички дават, защото са обогатени от Бога и навсякъде жънат огромни успехи, понеже знаят как да черпят от Вечния Източник.

Повечето хора воюват с четири основни гряха на плътта и те непременно трябва да станат победители, ако искат да заработят активно с Бога.
Грехът омраза

Грехът страх

Грехът гузност/виновност/

Грехът малоценност

Една неделя сутрин ,по време на втората служба, както проповядвах видях един човек, който бе психически болен, внесен в църквата с вързани ръце и крака. Същият ден събирахме пари за петия етаж на нашия строителен план. Много вярващи бяха записали върху специален картон своите дарения. Когато картонът бе поднесен на този човек той написа 100 долара и то с вързани ръце. Съпругата му се засмя, когато дяконът дойде да вземе обратно списъка:“Не му вярвайте-каза тя-той е луд.“
Но след служба, когато срещнах този човек, той беше напълно изцелен чрез селата на Святия Дух и разсъждаваше смислено . Разбрах, че той дълго страдал от чувството на малоценност. Обясни ми следното:“Имах фабрика за изкуствени торове, но фалирах,като потънах в големи задължения. Това много ме разстрои, поради което загубих ума си. Взеха ме в един институт, където ме лекуваха с електрически шок,но всичко беше напразно. Като стоях тук в църквата ви и слушах, изведнъж излязох от това болестно състояние и започнах да усещам действителността. Загубих приятелите си, престижа и и всичките си средства. Имам планина от дългове. Нищо не мога да направя. Аз съм едно голямо нищо.“
„Вие сте нещо-казах аз,-никак не се подценявайте. Дойдохте при Исус и сега всичката Негова сила и богатства са вътре във вас. Вие ще бъдете употребяван от Бога. Не сте без значение, нито без стойност пред Него, защото сте Божи човек. Дръжте се като победител. Имате всичката сила и всичките съкровища в самия вас. Черпете от тях.
„Какво мога да работя?“-ме попита той.
„Не знам точно какво, но четете Библията и се молете!“
Един ден този човек отново дойде при мен, много развълнуван:
=Пасторе, четях в Писанието, където се казва, че ние сме солта на света. Какво ще кажете, ако започна търговия със сол.?“
„Ако вярвате това-казах аз-тогава тръгвайте!“
И така той започна да продава сол на дребно. Плати всичките си данъци, внесе обещаното за строежа и непрекъснато се радваше в Господа. Бог започна да го благославя и търговията му преуспяваше. След това си построи склад точно зад реката,където складира сол за 50 000 долара. Но през една лятна нощ валя непрекъснато и сутринта ,когато станах, видях, че цялата околност беше наводнена. Складът бе пълен целия с вода и аз изтръпнах.
Късно след обед дъждът спря и аз изтичах до сградата. Някои артикули и материали не бяха повредени от водата , но от солта нямаше и помен. Човекът стоеше в сградата , пееше и славеше Бог. Помъчих се да разбера дали всичко е наред , затова го попитах:
-Добре ли си?
-Пасторе, аз съм на себе си-засмя се той-не съм луд. Не се безпокойте. Загубих всичко. Бог го взе. Но вие нали винаги сте ми казвали,че в мене са Неговите богатства?Водата отнесе солта, но тя в никой случай не може да отнеме Божите съкровища и присъствието Му,защото Той живее в мен. Мога да черпя от тези съкровища чрез молитва и вяра. Почакайте, след време аз отново ще възстановя моята търговия със солта.
Той вече не страдаше от чувството за малоценност. Беше пълен с увереност. Сега е милионер, благодарение на тази така доходна търговия със сол. Навлезе в часовникарската промишленост, където създаде своя собствена компания. Придружавал ме е до Лос Анджелис,Ванкувър и Ню Йорк. Неотдавна беше и в Европа.“


Когато излезете да проповядвате Евангелието, вие не трябва да проповядвате смътни неща,празна теория,философия или човешка мъдрост. Вие трябва да учите хората как да използват този неизчерпаем Източник. Ще им дадете Исус и чрез Него, Бог ще заживее в сърцата им.