обновяване на ума


        ДЕЙВИД ЙОНГИ ЧО
ОБНОВЯВАНЕ НА УМА

Проповядвана през 2006 г. в църквата Christian Faith Center с пастир Кейси Трит

Знаете ли, когато вие сте човек на преклонна възраст , у вас се появява желание да живеете колкото може повече .
И така ,аз взех решение да се моля така:
- Господи дай ми дълголетие, позволи ми да живея повече.
И ето един ден, когато се молих, Святият Дух проговори в моето сърце:
-Колко дълго искаш да живеещ? Ти искаш да живеещ 1000 г. или100 г. ,трябва да определиш, за да не направя грешка?
Аз отговорих:
- Да Татко Небесни, аз искам да доживея до 90 г.
Сега аз съм на 70, тоест аз искам да живея още 20 години. Аз искам в пълна сила да доживея до 90 г.
Тогава Святият Дух ме попита :
-Какво ще правиш в продължение на 20 г.
Аз казах :
-Ще водя своето служение ,ще проповядвам по църквите ,искам да правя евангелизации по целия свят.
Бог ме попита:
-А с какво още искаш да се занимаваш.
-Аз искам да карам ски всяка зима .
Аз много обичам ски и всяка зима карам ски. Освен това искам да се занимавам с плаване, да изкачвам планини. Искам да играя голф, искам да пътешествам с моята жена и да се радваме на живота .
-Това всичко ли е ?-попита Бог.
Аз отговорих :
-Да.
-Утвърди това в своето сърце и се моли и тогава Аз всичко ще изпълня.
И така от този момент, всеки ден аз се моля с тази молитва. Тази сутрин преди да дойда тук аз казах:
-Господи нали помниш: 90 години ,сили и здраве. И аз продължавам свето служение ,продължавам да проповядвам по целия свят и не забравяй, че до 90 години искам да карам ски , да играя голф и да изкачвам планини, да се радвам на живота и да пътешествам заедно с жена си.
И когато се моля се изпълвам със знанието, че Бог ще изпълни моето желание.

Израилтяните , които живееха в Египет, имаха жизнените принципи и стандарти на този свят.
Когато живееха в Египет те можеха да получават удоволствията на света. Погледнато по човешки за тях Египет бе центъра на райските удоволствия. Хората живееха във властта на чувствата , желанията и всяко удоволствие. Те живееха егоистичен живот и бяха управлявани от чувства.
И Бог ги призова да излязат от Египет и да отидат в Палестина .И е трябвало да оставят този псевдо райски живот и да започнат нов живот в нов рай ,в центъра, на които се намира Бог. Живот ,които се управлява от знание, откровение и вяра в Бога.
Но те със всички сили се съпротивляваха ,защото те излязоха от Египет, но Египет не излезе от тях.
Те физически излязоха от Египет ,но все още не можеха да извадят Египет от своя живот .Те продължаваха да живеят по старите жизнени принципи. Даже когато живяха 40 години в пустинята продължаваха да живеят в центъра на тази стара ценностна система ,в която по човешки мерки за тях бе центъра на райските удоволствия.
Те бяха управлявани от чувства, от човешки знания, човешки желания, но Бог каза: “Не ,вие трябва да измените ценностите в своя живот, вие трябва да се промените ,вие не можете вече да живеете в Египет ,вие излязохте от Египет ,сега живеете в царството на Бога!Бог трябва да е в центъра на вашия живот! Вашият живот трябва да се управлява от знания ,откровение и вие трябва да вярвате в Бога, трябва да живеете с вяра в Бога, по нова ценностна система! „

Това не е лека борба.
Когато те преминаха през Червено море, това означаваше изход от робството на физическо ниво ,но те все още продължаваха да живеят по старите жизнени принципи. Тогава фараона ги атакува отново, за да ги хване и да ги върне с робство и те не можеха да му се съпротивляват със старите жизнени принципни.
Оставяйки в центъра на райските удоволствия, по човешки мерки ,намиращи се в областта на човешките чувства, желания и липса на ограничения.
Именно за това те не можеха да посрещнат предизвикателствата. Затова имаха големи проблеми. Защото армията на фараона беше голяма и те не можеха да му се противопоставят.
Но Моисей живееше по нови принципи и той можеше да промени съдбата си .Защото той напълно беше излязъл от Египет- не само във физически смисъл,но и в своя разум. Египет вече не живееше в него. Бог беше в центъра на неговия живот. Знанията и откровения го управляваха .Той имаше откровение, че израилтяните ще отидат в Ханаанската земя. При всяко положение той знаеше че ще отидат в Палестина , когато египтяните ги атакуваха начело с фараона. Какво мислите ,защо нищо не попречи на Моисей да отиде в Обещаната земя?
Бог вече му беше казал ,че те ще отидат в Обещаната земя .Той живееше по нови жизнени принципи ,той не живееше по плът, той живееше по вяра .
И така ,Моисей можеше да срещне египтяните, докато израилтяните със старите жизнени принципи не можеха да са съпротивляват на египтяните и при тях възникнаха големи проблеми .При тях възникнаха големи проблеми и те започнаха да се оплакват на Бог и на Моисей :
-Моисей , ти ни изведе от Египет и ни доведе тук, за да умрем. Какво лошо ни беше в Египет, ти ни изведе от Египет и ни доведе тук, за да умрем от глад .
Те роптаеха , защото живееха по стария жизнен принципи. Те не можеха да са съпротивят на фараона ,защото централно място в живота им бе заето от техните чувства. Човешките знания станаха причина за тяхната смърт.
Човешки погледнато те не можеха да окажат съпротива на армията на фараона. И така старите жизнени принципи не можеха да им помогнат.
Но Моисей живееше по нов принцип. Той измени целия си живот и не само той излезе от Египет но и Египет излезе от него. Царството Божие пребъдваше в него и той можеше да се противопостави ,мислейки така- „О нека фараона да приближава, аз съм скрит в Бога, Бог е моята защита. Аз имам знания и откровение за това ,че нещо ще се случи и аз при всички положения ще отида в земята на ханаанците. Аз се съпротивлявам на фараона ,с цялото си същество вярвам в Бога, в чудо от Бога .“
И той можеше да се съпротиви на фараона. И той можеше да се съпротиви на Египет.
Бог направи така ,че израилтяните 40 години скитаха в пустинята, за да могат да разберат и приемат тези нови жизнени принципи .Но проблемът бе в това ,че Египет все още оставаше в живота им .
Три дни те вървях в пустинята без вода и когато намериха езеро ,водата в него бе горчива и затова те не можеха да пият . И в едни момент ,попаднали в сложна ситуация те погледнаха на това с очите на Египет. Със старата ценностна система и те роптаеха, не получавайки отговор .Езерото бе пълна с горчива вода. Тази вода не бе възможно да се пие. Тях ги мъчеше жажда, умираха от недостатък от вода. Тяхното старо „аз“ говореше: -Ние нямаме шанс да преминем през този път.
Но Моисей живееше по нови жизнени принципи, той живееше по вяра, той живееше по знания и откровения, той живееше уверен в Божията сила ,във вяра от чудо от Бог .Моисей се съпротиви на това, помоли Бог и Бог му показа дърво и му каза да го хвърли във водата. Моисей направи така и водата стана сладка .Всички пиха и утолиха жаждата си.
Виждате ли, че по време на проблем, ако вие започнете да се ръководите от своите стари жизнени принципи вие няма да можете да се съпротивлявате , но ако имаме нови жизнени принципи ние с лекота може да се съпротивим. И вървейки в пустинята целият народ роптаеше :-“Моисей, как можем да живеем, тук няма храна,нищо не расте в пустинята ,къде си тръгнал да ни водиш ?С нашата стара представа за света, която приехме в египетското робство ,ние виждаме че нямаме възможност да живеем в тази пустиня.“
Всеки път ,когато дойдоха проблеми те не можеха да им се противопоставят .
Но Моисей живееше по нови жизнени принципи ,той живееше по откровение, по вяра в Бога, по вяра в Божите чудеса и за него това не беше страшно. Моисей се помоли и Бог даде манна от небето .
Бог желаеше израилтяните да научат новите жизнени принципи. Но дори след 40 години ходене в пустинята Египет все още не бе излязъл от разума им, те упорито продължаваха да живеят по старите стандарти, винаги всичко виждаха през призмата на човешките възможности , винаги бяха контролирани от човешките знания, те живееха в плен на чувствата, във всичко ходеха по старите стандарти и бяха уверени че ще търпят поражение във всяка ситуация .Само Моисей живееше по нови жизнени принципи.

И ние имаме такива изпитания в нашия живот.
От момента ,в който станахме християни, станахме нови създания. В Библията пише :“Който е в Христа, той е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново .“
Сега ние сме нови творения. Бог ни взе от този свят и ни доведе в царството на Божия Син. Сега ние имаме ново гражданство. Но ние не трябва да се махнем от този свят- светът трябва да се махне от нашия живот .
Сега има много християни с големи проблеми. Те станаха християни , но в тях все още господстват принципите на този свят. Те все още живеят по старите стандарти ,те не са обновили своето мислене .Затова възникват проблеми в християнския живот. Това е основната причина, че имат толкова много проблеми. Ако християните живеят по старите стандарти и принципи ,то Бог допуска да преминават през такава пустиня ,за да преодолеят трудности и изпитания.
Бог иска да предизвика християните ,така че те да могат да оставят старите и да приемат новите принципи на живот .Бог иска да е в центъра на вашия живот .Бог иска да живеете с откровения от Бога, със знания и вяра.
Библията казва-“Праведният чрез вяра ще живее.“
Бог иска да живеете с вяра, а не в съответствие с чувствата породени от чутото,от обонянието или от вкусовете. Той иска вие да се стараете да приемете в своя живот духовните стандарти. И преминавайки през много трудности и изпитания хората много трудно изоставяха старите жизнени принципи и се учеха да живеят по новите.
Така аз се опитвам да подтикна нашите християни, така че всеки ден да обновяват старите си жизнени принципи.

Как ние можем да променим своя живот?
Как ние можем да преминем от старите жизнени принципи към новите жизнени принципи на Царството Божие?
Как ние можем да достигнем до това?

Първо- трябва да променим нашето мислене.

Хората идващи при Исус и все още мислейки по старому , живеещи , опиращи се на своето знание ,трябва да променят своето мислене. Всяко утро ,когато се изправят пред кръста на Исус Христос се опитвам да променя своето мислене .Умът ми да бъде напълно обновен .Аз гледам на Кръста и казвам:
- Исус ,аз бях разпънат с Теб на кръста и моята стара натура е мъртва, аз съм отново роден в Теб,аз съм длъжен да имам ново мислене .Чрез Теб съм спасен и напълно оправдан. Аз съм напълно опростен и очистен от всички грехове ,аз съм праведник и така както съм праведник мога да се приближа при Теб без всякакъв страх в сърцето ,аз съм праведник.
И така вие сте праведници. И аз вече не съм грешник , живея със съзнанието и мислите на праведния. И аз казвам: Господи, чрез кръвта на Исус Христос аз съм изпълнен със Святия Дух .
И така вие сте праведници. Вие вече не сте грешници. Не живейте със съзнание основано на вашите чувства. Живейте с мислите и съзнанието на праведника. И аз казвам на Бог:
-Господи чрез Кръвта на Исус Христа аз отхвърлих господството на дявола и на този свят. Аз съм очистен от греха. Аз съм напълнен със Святия Дух. Вие трябва да знаете ,че чрез кръвта на Исус Христос вашето съзнание ще бъде преобразено от стандартите на този свят в святост и чистота. Чрез Кръвта на Исус вие изхвърлихте от себе си всичко старо. Вие отхвърлихте господството на сатана. Вие сте изчистени и изпълнени със Святия Дух. Всеки ден вашето съзнание трябва да се изпълва със Святия Дух. Аз размишлявам над това и се опитва да променя своето мислене.
После поглеждам към Кръста и говоря:
-Исус е взел моите немощи и болести .И така от гледна точка на Закона аз съм изцелен преди 2000 г. Всяка болест-това са лъжливи симптоми. Всяка немощ е лъжа !Аз болен ли съм? Не! Аз бях изцелен преди 2000 г .
Помислете за Исус Христос и неговата жертва .Преди 2000 г. вие бяхте изкупени от всяка немощ и болест.

На физическо ниво , на 17 години боледувах от туберкулоза. И умирах от последен стадии на туберкулоза по времето на войната в Корея. От многото работа и лошата храна ние много страдахме .Аз имах туберкулоза и докторът каза ,че ще доживея още само 6 месеца. Аз лежах и очаквах смъртта .След няколко дни в моя дом дойде една християнка , която ми донесе една Библия и тя започна да ми разказва за Исус Христос. За първи път чух за Исус именно от нея. Тя продължаваше да идва и да разказва за Исус, отваряше Библията и ми разказваше за Господа. За моя изненада в Библията открих много чудеса и за това сметнах че е безполезно да чета тази книга .В Будизмът аз откривах логика, по това време ми харесваше да изучавам Будизъм. Но Библията ми се струваше нелогична. В нея са описани толкова много чудеса като раждането на Божия Син ,ходенето на Исус по водата и чудото когато 5000 човека буха нахраните с две рибки и пет хляба и моят разум не можеше да приема учение от такъв род, но когато достигнах до отчаяние , така че бях изоставен от моя бог, от моя доктор ,от моята религия аз действително имах нужда от чудо , бях човек, стоящ пред смъртта и нямах никаква надежда за оздравяване. Но си мислих, че обратно, Библията говореше че аз имах надежда. Не е ли странно ,не ели така, четейки Библията аз разбирах че имам надежда . Мислех:- Ако този Бог може да върши чудеса то аз имам надежда . До този момент аз никога не бях ходил на църква ,не бях чул нито една проповед, но четейки Библията и слушайки свидетелствата на тази жена ,веднъж реших да приема Исус. Аз се поклоних пред Него и казах :
-Скъпи Исус, ако ти действително си Божи Син, влез в моето сърце и спаси моята душа и ме изцери. Ако Ти ме изцериш ще ти принеса много полза.
Аз казах:
-Аз съм само на 18 години и ако Ти ме изцелиш ще ти посветя остатъка от живота си и това ще ти принесе много полза .Аз се молех с много егоистична молитва, но в моята душа имаше мир и в този момент аз почувствах, че съм спасен.
След това, във времето на тази ужасна болест постоянно чувствах немощ в тялото си. Имах световъртеж, силно отделяна на пот и сърцебиене ,имах физически проблеми. Така всеки ден стоейки пред Кръста и пред Исус Христос имах нужда от промяна на ума. Това ми напомняше ,че в раните на Исус съм изцелен и очистен. И без преобразяване на ума не мога да се противопоставя на болестите и немощта.
Всека сутрин аз обновявах своя разум и с увереност казвах :
-Ние сме изцелени преди 2000 години. Различните симптоми на немощ и болест са лъжи на дявола. Лъжа на дявола!В раните на Исус Христос аз съм изцелен. Аз живея по нови жизнени принципи, аз не по старите. Аз съм изцерен.
Аз повтарях това всеки ден в продължение на всичките години на своето служение .

Така аз се сражавах.

В началото на своето служение бях толкова слаб,че с последни сили казвах на жена си:
- Днес аз ще умра и ти продължи това служение.
Бях слаб и немощен, но всяка сутрин обновявах своя разум казвайки:
- Дейвид, ти си изцелен в раните на Исус. Небето и земята ще преминат, но Божието слово не !Така пише в Библията.
Не вашите чувства, не вашето физическо състояние имат значение, защото в Неговите рани сме изцерени, защото Той взе всички немощи и понесе всяка наша болест и сега вие сте здрав човек. Сега вие сте силни ,крепки всеки ден можете да се съпротивите на всяко предизвикателство .Чрез Кръвта на Исус Христос и чрез обновяването на своя ум мога да бъда силен и здрав и за всичките години на служение мога да направя много за Божието Царство .
Обновяването на вашия разум е много важно.
Така аз стоя пред кръста на Исус и се преобразувам чрез обновяването на ума си,казвам:
- Аз съм изкупен от проклятия, чрез Своята смърт и Възкресение Исус Христос ме изкупи от Проклятията на Закона ,да Той ни изкупи от всяко проклятие.
И така всеки ден аз обновявам своя разум с тази истина .Аз си казвам:
- Дейвид ,преди 2000 г ти беше изкупен от проклятията и греховете,сега имаш Благословенията на Аврам, ти живееш под това благословение и повече не живееш под проклятия.
Аз обновявам ума си защото моят ум непрекъснато се опитва да се върне в старите жизнени принципи ,непрекъснато иска да каже :“Аз съм беден аз съм никой.“
Защото по времето на войната в Корея ние бяхме много бедни и когато започвах служение едва свързвах двата края. Това силно влияеше на моя разум. Бях негативно настроен , имах проблеми със сърцето и имах пораженско мислене. Затова трябваше да се съпротивлявам на подобно мислене. И бях длъжен да говоря на себе си :
-Дейвид, ти си изкупен от проклятие, на теб принадлежи благословението на Авраам, ти си благословен човек, ти си богат човек.
Аз винаги се противопоставям на старите жизнени принципи в своето мислене. Искам да приема новите жизнени принципи.
И всеки ден и всяка минута аз си говоря:
- Дайвид, на теб е Благословението на Авраам, ти си богат човек,ти си много богат човек, да,да аз съм много богат .

И сега аз дори не мога да повярвам, че мога да бъда беден .

Аз живеех зад чертата на бедността. В моята палатъчна църква нямаше нищо. След 40 г. служение Бог изобилно ме благослови в съответствие с това, което е написано в Писанието.
Сега нашата църква е 750 000 човека. Всеки един от тях иска да посетя дома му и да остана поне за една нощ. Помислете ,даже ако аз нямах дом и остана по един ден в дома на всеки един от тях щях да имам нужда от повече от 1000 г. Така че аз нямам възможност да стана беден.Бог постоянно ме благославя, защото моят разум се обновява .Аз не мога да мисля за нищета и недостатък. Моят разум е изпълнен с мисли на изобилие и благословение.

-О мили Татко Небесни в името на Исус Христос, изпълни своята работа в живота на всички служители и бизнесмени. Аз вярвам в това и го прогласявам в Името на Исус Христос